Přeskočit na obsah

Exercise Programming

Proč FMS level 2?

Jakožto profesionálové v oblasti fitness už pravděpodobně máte k dispozici celou řadu tréninkových strategií, ovšem máte strategie pro stanovování tréninkových priorit a úpravu programu tak, aby odpovídal individuálním pohybovým schopnostem vašich klient? FMS Level 2 představuje mapu progresivního pohybového tréninku. Během tohoto školení se naučíte, jak naplnit individuální potřeby vašich klientů pomocí volby odpovídajících cviků, a jak zároveň omezit faktory, které by limitovali jejich progres. Výsledky? Sebevědomí klienti a sportovci dosahující lepších výsledků v oblasti celoživotního pohybového zdraví a vitality.

FMS level 2 certifikace vám ukáže, jak použít výsledky FMS k vytvoření individuálního programu a k volbě cviků, které pomohou vašim klientům zlepšit jejich základní pohybové schopnosti. Celý seminář začne důkladným pohledem na to, jak provést screening pohybu a jak správně aplikovat jednotlivá kritéria, pro co nejpřesnější výsledky. Poté se zaměříme na to, jak interpretovat výsledky FMS, jak na jejich základě sestavit priority tréninkového programu a naučíme vás cviky a techniky, které vám pomohou zlepšit výsledky vašich klientů.

V rámci tohoto semináře probereme klíčové koncepty pohybové kompetence a vliv, který má na tvorbu tréninkového programu. Nabídneme vám interaktivní diskuzi a praktickou příležitost vyzkoušet si klíčové strategie a techniky používané ke zlepšení pohybových vzorů, které FMS algoritmus identifikoval jako nejslabší článek.

Kromě toho se podíváme také na základní korektivní cviky zaměřené na: dýchání, mobilitu, motorickou kontrolu, přechodové pozice a funkční zátěž. Pro každý ze sedmi testů vám poskytneme specifickou progresi cviků, která nastíní způsob, jakým můžete jejich pohybový vzor zlepšit, udržovat a posilovat. Celý seminář pak zakončí případové studie a skupinová diskuse na téma tvorby tréninkových programů v prostředí tréninku a rehabilitace.

Co se naučíte?

  • Jak využít testovací postupy FMS k získání přesných a efektivních výsledků

  • Identifikovat časté chyby při provádění FMS

  • Interpretovat výsledky testu a vybrat správné priority pro následujíc trénink pomoc algoritmu FMS

  • Vybrat cviky a sestavit program za použití FMS coby objektivního filtru a zdroje zpětné vazby

  • Efektivně rozlišovat mezi pohybovým zdravím, kompetencí a výkonem

  • Porozumět roli mobility, motorické kontroly a funkční zátěže v základních pohybových vzorec

  • Aplikovat specifické strategie pro rozvoj mobility a motorické kontroly za účelem odstranění pohybových omezení

  • Efektivně komunikovat s klientem ohledně jeho FMS skóre a významu, který má pro jeho cíl

  • Vytvořit plán pro získávání nových a udržení stávajících klientů za použití FMS

Všichni účastníci certifikace obdrží kompletní manuál v češtině, nebo angličtině. Pro získání certifikace je zapotřebí složit zkoušku, která se skládá online po absolvování víkendového školení.

Termíny

FMS Level 2

MoveLab Institute (Praha):- 29-30. 4. 2023

Lidická 766/1, 150 00 Praha 5-Smíchov

Cena certifikace: 10990 Kč

FMS Combo (Level 1 + Level 2)

MoveLab Institute (Praha):- 28-30. 6. 2022

Lidická 766/1, 150 00 Praha 5-Smíchov

Cena certifikace: 18990 Kč

Máte otázky?

Máte nějaké otázky ohledně tohoto semináře? Kontaktujte nás pomocí formuláře níže a my vám odpovíme v nejbližším možném termínu: